Scurt istoric

Cercetarea financiară îsi are originile la începutul anilor 1970, când au fost înfiintate, prin dispozitii ale Guvernului,respectiv, Consililui de Stat, Centrul de Cercetări pentru Preturi, de pe lângă Comitetul de Stat pentru Preturi (1971), si Centrul de Cercetări Financiare, de pe lângă Ministerul de Finante (1973). Din 1977 se înfiintează Institutul de Finante, Circulatie Monetară si Preturi prin unificarea celor două centre. Noua entitate functionează în subordinea Ministerului Finantelor si în coordonarea Institutului Central de Cercetări Economice până în decembrie 1989. Prin Decretul nr.10/1990 al Consiliului Salvării Nationale, acesta trece, sub denumirea de Institutul de Finante, Preturi si Probleme Valutare, în componenta Institutului National de Cercetări Economice si în subordinea Academiei Române. Din 1998, institutul a fost redenumit Institutul de Cercetări Financiare si Monetare – „Victor Slăvescu”. Sub denimirea actuală, Centrul de Cercetări Financiare si Monetare „Victor Slăvescu”, institutia functionează din anul 2001. Centrul este persoană juridică română de interes public, cu autonomie financiară si functională. Prevederile actului normativ de înfiintare, Statutul Academiei Române, normele legale general aplicabile, precum si reglementările proprii, adoptate în limitele autoritătii si autonomiei sale, conferite prin lege reprezintă cadrul de functionare.

Domenii de cercetare, activitate stiintifică

Activitatea anterioară anului 1990 s-a materializat în lucrări de cercetare înscrise în planurile anuale, la solicitarea organismelor tutelare si a Institutului Central de Cercetări Economice. Institutia a format cercetători si specialisti care, în noile conditii istorice, au contribuit la formularea strategiei de trecere la economia de piată si a programelor de reformă subsecvente. Multi cercetători au fost atrasi în functii importante din noile institutii ale Băncii Nationale a României, Ministerului Finantelor s.a.. Ulterior, activitatea Centrului s-a înscris în sfera cercetării fundamentale si aplicative în domeniile financiar-monetar, fiscal-bugetar si al finantării economiei din prespectiva unei abordări integratoare a activitătii economice, urmărind cresterea nivelului de cunoastere a fenomenelor si proceselor financiare si fiscale, a mecanismelor de functionare si de ajustare a pietelor, prin politici publice.

Cercetările se efectuează pe bază de proiecte încadrate în programe fundamentale si/sau prioritare ori directii strategice ale Academiei Romane si/sau ale Institutului National de Cercetări Economice „Costin C. Kiritescu”.

Centrul poate initia programe proprii de cercetare, aprobate de institutiile supervizoare, precum si pe bază de contracte cu entităti publice si private, din tară sau din străinătate, în conditiile legislatiei în vigoare. În linia expertizei sale, Centrul elaborează rapoarte de importantă publică si participă la dezbaterea natională a temelor care privesc obiectivele dezvoltării economiei, reformele si integrarea în Uniunea Europeană.

Structura de cercetare urmăreste tendintele cercetării si mersul ideilor în domeniul de referintă si este orientată pe trei directii principale ale cercetării stiintifice fundamentale si aplicative:

• Studii financiar-monetare: teorii monetare, modelare, piata monetară si instrumentele politicii monetare, băncile centrale, globalizare, convergenta nominală si reală;

• Studii fiscal-bugetare: teoria generală a fiscalitătii, politica fiscală, deficite, caraceristici si tendinte ale politicilor fiscale nationale si globale;

• Studii de finantare micro si macroeconomică: fundamentarea stiintifică, proiectarea si dezvoltarea sistemului de finantare a dezvoltării pe domenii, fundamentele si tendintele economiei circulare si de mediu, implicatiile acestora asupra sistemului financiar si a cresterii economice, factorii determinanti ai unui mediu concurential.


Centrul este activ în dezbaterea ideilor de actualitate prin publicatiile proprii si urmăreste cresterea continuă a performantei stiintifice. Acesta formează cercetători, sustine evolutia în carieră a acestora si cooperează cu institutii de învătământ superior prin stagii de practică, comisii de îndrumare în programe doctorale si expertiză în programe postdoctorale. Centrul încurajează acumularea de cunostinte si abilităti metodologice si diseminarea rezultatelor cercetării prin organizarea de conferinte si dezbateri. Centrul este preocupat de extinderea contactelor cu institutii si cercetători de profil din străinătate, cu scopul integrării în comunitatea stiintifică internatională.