Home

ACADEMIA ROMĀNĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

CENTRUL DE CERCETĂRI FINANCIARE ŞI MONETARE "Victor Slăvescu"
Calea 13 Septembrie nr.13, Casa Academiei, corp B, etaj 5, sector 5, cod poştal 050711, Bucureşti, Romānia
Telefon: +40.21.318.24.19, FAX: +40.21.318.24.19, e-mail: icfm01@icfm.ro